2008

20.04.2008 Konzertwertung Zell am See,
      Stufe A, 88 Punkte
      Leitung: Robert Stelzer

Pflichtstück "Sound of Spring" (Fritz Neuböck)
Selbstwahlstück "All Glory Told" (James Swearingen)